Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Proč Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost?

Energetika prostupuje všechny aspekty fungování moderní společnosti. Závislost na dodávkách z nestabilních zemí, změny klimatu, dostupnost energie pro všechny skupiny obyvatel – to vše dělá z energetické politiky důležitou součást zahraniční, bezpečnostní, environmentální i sociální politiky.

V posledních letech proto v institucích, firmách i neziskovém sektoru dramaticky roste poptávka po odbornících, kteří jsou schopni do energetiky přinést poznatky mezinárodních vztahů, sociologie, práva, ekonomie, environmentálních a přírodních věd. Tuto poptávku v kontinentální Evropě pokrývá méně než 10 studijních programů, ve střední a východní Evropě jen jeden – Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost.

 

Co nás vystihuje?

Jsme studijním programem první volby – úspěšní uchazeči se zapisují přednostně k nám, a to díky následujícím specifikům programu:

 • Propojení s praxí. Stáže ve firmách a institucích jsou nedílnou součástí programu. Stáž i budoucí zaměstnání si můžete domluvit s pomocí našich úspěšných absolventů na sdílené uzavřené facebookové skupině. Většina našich studentů má díky tomu stálé zaměstnání v programu ještě před dokončením studia. 
 • Interdisciplinarita. Program vychází ze sociálních věd a základů ekonomie a přírodních a technických věd. Po nástupu do praxe vás tak nic nepřekvapí. 
 • Otevřenost. Program nevyžaduje žádnou specifickou předchozí znalost. Preferujeme uchazeče s rozvinutým analytickým myšlením, aktivním přístupem ke studiu a schopností týmové práce. To ostatní se naučíte u nás. 
 • Osobní přístup.V kurzech máme průměrně 10-20 studentů. Na přednáškách neučíme, ale společně diskutujeme konkrétní problémy, dokud se nedobereme podstaty daného tématu. Lepší způsob, jak rozvíjet kritické myšlení, jsme zatím nenašli. 
 • Mezinárodní přesah. Se zahraničími experty, jako je například James Henderson z Oxford Institute for Energy Studies, se u nás budete setkávat pravidelně. Nebo můžete vyrazit za nimi, třeba v rámci erasmovské stáže. 
 • Komunita. Studenti, absolventi a domácí a externí přednášející – spolu tvoříme největší komunitu sociálně-vědného energetického výzkumu ve střední a východní Evropě. Pravidelně se setkáváme při formálních i neformálních příležitostech. 
 • Brno. 80 000 vysokoškolských studentů doporučuje.

 

V čem spočívá přidaná hodnota programu?

Různorodost – vyberte si téma, které chcete rozvíjet. Zaměřit na přitom můžete například na vztah energetiky a životního prostředí, ekonomický rozvoj a energetickou chudobu, obchodování s komoditami, regulaci a nastavení energetických trhů, tvorbu strategické energetické politiky, nebo geopolitiku mezinárodního obchodu s energiemi. 

Uplatnitelnost – bez ohledu na to, čemu se rozhodnete věnovat podrobně, díky následujícím znalostem, schopnostem a dovednostem snadno získáte práci v oboru: 

 

 • Energetická politika Evropské Unie. EU má rozhodující vliv na podobu národních energetických politik. Málokdo se v ní vyzná tak, jako naši absolventi. 
 • Principy a dilemata tvorby energetických politik. Jak se utvářejí energetické politiky v různých částech světa? Jaké cíle sledují a jaké nástroje využívají? Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? Odpovědi na tyto otázky zajímají firmy, instituce i neziskový sektor. 
 • Schopnost se učit. Interdisciplinární povaha programu před vás postaví řadu překážek. Naučíte se je překonávat. 
 • Přehled o dění v energetice. Soustředíme se na aktuální problémy, takže na pracovních pohovorech nebude o konverzační témata nouze. 
 • Zkušenosti. Díky stážím, prakticky orientovaným předmětům a kontaktu s experty pro vás nebude přechod do praxe žádný problém. 
 • Komunita. V rámci naší komunity budete mít příležitost rozvíjet osobní kontakty, které vám usnadní hledání práce.

 

Jak probíhají přijímačky?

Přijímací zkouška do magisterského studia probíhá formou písemného testu s pěti otevřenými otázkami. Na test je vyhrazeno 60 minut, výsledky s vámi probereme osobně už pár hodin po jeho skončení.

 

Něco není jasné?

Obraťte se na Jana Osičku, studijního poradce programu (osicka@mail.muni.cz).

Můžete také navštívit naše facebookové stránky - @MVEBcz

Pozornost je věnována také hospodářským dějinám a dějinám mezinárodních vztahů; ekonomické teorii a teorii mezinárodních vztahů; ekonomické geografii a geopolitice; hospodářské politice a mezinárodní politické ekonomii. Program je ideální pro absolventy bakalářského programu v kombinaci hospodářská politika – mezinárodní vztahy a je dostupný pro všechny absolventy bakalářských studijních programů v ekonomických oborech i politických vědách.

Absolventi mohou nalézt uplatnění v oblastech státní správy – např. tvorba hospodářské politiky, reprezentace ČR (EU, mezinárodní ekonomické instituce), struktury EU, dále v oblasti zahraniční obchodní politiky, oblasti tvorby společné obchodní politiky, v mezinárodních ekonomických organizacích, stejně jako v podnikové a soukromé sféře či v oblasti organizovaných zájmů. Mohou se uplatnit také jako analytici obchodní a hospodářské politiky, ve vědě a výzkumu či v akademické sféře.

Během studia se studenti řídí studijními pokyny jednotlivých předmětů uvedenými v sylabech a Informačním systému MU. Dalším důležitým dokumentem je Studijní katalog, který obsahuje plán vyučovaných předmětů. 

Více informací se dozvíte na stránce programu.