Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Proč Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost?

Energetika prostupuje všechny aspekty fungování moderní společnosti. Závislost na dodávkách z nestabilních zemí, změny klimatu, dostupnost energie pro všechny skupiny obyvatel – to vše dělá z energetické politiky důležitou součást zahraniční, bezpečnostní, environmentální i sociální politiky.

V posledních letech proto v institucích, firmách i neziskovém sektoru dramaticky roste poptávka po odbornících, kteří jsou schopni do energetiky přinést poznatky mezinárodních vztahů, sociologie, práva, ekonomie, environmentálních a přírodních věd. Tuto poptávku v kontinentální Evropě pokrývá méně než 10 studijních programů, ve střední a východní Evropě jen jeden – Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost.

 

Co nás vystihuje?

Jsme studijním programem první volby – úspěšní uchazeči se zapisují přednostně k nám, a to díky následujícím specifikům programu:

 • Propojení s praxí. Stáže ve firmách a institucích jsou nedílnou součástí programu. Stáž i budoucí zaměstnání si můžete domluvit s pomocí našich úspěšných absolventů na sdílené uzavřené facebookové skupině. Většina našich studentů má díky tomu stálé zaměstnání v programu ještě před dokončením studia. 
 • Interdisciplinarita. Program vychází ze sociálních věd a základů ekonomie a přírodních a technických věd. Po nástupu do praxe vás tak nic nepřekvapí. 
 • Otevřenost. Program nevyžaduje žádnou specifickou předchozí znalost. Preferujeme uchazeče s rozvinutým analytickým myšlením, aktivním přístupem ke studiu a schopností týmové práce. To ostatní se naučíte u nás. 
 • Osobní přístup.V kurzech máme průměrně 10-20 studentů. Na přednáškách neučíme, ale společně diskutujeme konkrétní problémy, dokud se nedobereme podstaty daného tématu. Lepší způsob, jak rozvíjet kritické myšlení, jsme zatím nenašli. 
 • Mezinárodní přesah. Se zahraničími experty, jako je například James Henderson z Oxford Institute for Energy Studies, se u nás budete setkávat pravidelně. Nebo můžete vyrazit za nimi, třeba v rámci erasmovské stáže. 
 • Komunita. Studenti, absolventi a domácí a externí přednášející – spolu tvoříme největší komunitu sociálně-vědného energetického výzkumu ve střední a východní Evropě. Pravidelně se setkáváme při formálních i neformálních příležitostech. 
 • Brno. 80 000 vysokoškolských studentů doporučuje.

 

V čem spočívá přidaná hodnota programu?

Různorodost – vyberte si téma, které chcete rozvíjet. Zaměřit na přitom můžete například na vztah energetiky a životního prostředí, ekonomický rozvoj a energetickou chudobu, obchodování s komoditami, regulaci a nastavení energetických trhů, tvorbu strategické energetické politiky, nebo geopolitiku mezinárodního obchodu s energiemi. 

Uplatnitelnost – bez ohledu na to, čemu se rozhodnete věnovat podrobně, díky následujícím znalostem, schopnostem a dovednostem snadno získáte práci v oboru: 

 

 • Energetická politika Evropské Unie. EU má rozhodující vliv na podobu národních energetických politik. Málokdo se v ní vyzná tak, jako naši absolventi. 
 • Principy a dilemata tvorby energetických politik. Jak se utvářejí energetické politiky v různých částech světa? Jaké cíle sledují a jaké nástroje využívají? Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? Odpovědi na tyto otázky zajímají firmy, instituce i neziskový sektor. 
 • Schopnost se učit. Interdisciplinární povaha programu před vás postaví řadu překážek. Naučíte se je překonávat. 
 • Přehled o dění v energetice. Soustředíme se na aktuální problémy, takže na pracovních pohovorech nebude o konverzační témata nouze. 
 • Zkušenosti. Díky stážím, prakticky orientovaným předmětům a kontaktu s experty pro vás nebude přechod do praxe žádný problém. 
 • Komunita. V rámci naší komunity budete mít příležitost rozvíjet osobní kontakty, které vám usnadní hledání práce.

 

Jak probíhají přijímačky?

Přijímací zkouška do magisterského studia probíhá formou písemného testu s pěti otevřenými otázkami. Na test je vyhrazeno 60 minut, výsledky s vámi probereme osobně už pár hodin po jeho skončení.

 

Něco není jasné?

Obraťte se na Filipa Černocha, studijního poradce programu (cernoch@mail.muni.cz).

Můžete také navštívit naše facebookové stránky - @MVEBcz

Pozornost je věnována také hospodářským dějinám a dějinám mezinárodních vztahů; ekonomické teorii a teorii mezinárodních vztahů; ekonomické geografii a geopolitice; hospodářské politice a mezinárodní politické ekonomii. Program je ideální pro absolventy bakalářského programu v kombinaci hospodářská politika – mezinárodní vztahy a je dostupný pro všechny absolventy bakalářských studijních programů v ekonomických oborech i politických vědách.

Absolventi mohou nalézt uplatnění v oblastech státní správy – např. tvorba hospodářské politiky, reprezentace ČR (EU, mezinárodní ekonomické instituce), struktury EU, dále v oblasti zahraniční obchodní politiky, oblasti tvorby společné obchodní politiky, v mezinárodních ekonomických organizacích, stejně jako v podnikové a soukromé sféře či v oblasti organizovaných zájmů. Mohou se uplatnit také jako analytici obchodní a hospodářské politiky, ve vědě a výzkumu či v akademické sféře.

Během studia se studenti řídí studijními pokyny jednotlivých předmětů uvedenými v sylabech a Informačním systému MU. Dalším důležitým dokumentem je Studijní katalog, který obsahuje plán vyučovaných předmětů. 

Více informací se dozvíte na stránce programu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info