Mezinárodní vztahy

Standardní doba magisterského programu Mezinárodní vztahy (dále MV) je 4 semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. 

Studium je založeno na předpokladu, že studenti již absolvovali studium obdobných či příbuzných programů na FSS MU nebo na jiných fakultách vysokých škol. V magisterském stupni mají tak studenti šanci své znalosti v oboru dále prohloubit a rozšířit. Vyučovány jsou předměty jako například Mezinárodní politická ekonomie, Geopolitika: teorie a případové studie, Strategická studia a bezpečnost, Moderní teorie mezinárodních vztahů atd. 

Absolventi magisterského programu Mezinárodní vztahy se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran nebo v novinářské profesi. Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje vzhledem k jejich značně vysoké specializaci pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách. Zvláště potom na půdě mezinárodních organizací, a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů. Během studia se studentům navíc nabízí celá škála krátkodobých a dlouhodobých stáží a studijních pobytů. 

Během studia se studenti řídí studijními pokyny jednotlivých předmětů uvedenými v sylabech a Informačním systému MU

Ve studijním katalogu se můžete podívat na seznam vyučovaných kurzů 


Více informací se dozvíte na stránce programu.