Web FSS MU Homepage of the Department of International Relations FSS.


Telephone: 549 495 224


Publications

Besides many publication activities, the members of the Department also participate in publication of quarterly Central European Studies Review (on-line as well as in print) and Czech Journal of Political Science, and also on a number of non-periodical publications.

Complete records of publication activities of the members of Department of the International Relations and European Studies FSS MU are available here in Masaryk University Information System.

Some of the most significant publications of the Department members are mentioned below.

 

 

Czech Foreign Policy in 2007–2009: An Analysis

Czech Foreign Policy in 2007–2009: An...

PhDr. Michal Kořan, Ph.D. et al.

Deutschlands Aussen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung

Deutschlands Aussen- und Sicherheitspolitik nach...

doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace / Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation

Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské...

Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
Mgr. Anna Leshchenko, Ph.D.
...

Energiewende: current state, future development and impacts on the Czech energy sector

Energiewende: current state, future development...

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises

Energy Security in Central and Eastern Europe...

Mgr. Martin Jirušek
PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.
...

Evropa ve světové ekonomice / Europe in World Economy

Evropa ve světové ekonomice / Europe in World...

Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Evropská unie / The European Union

Evropská unie / The European Union

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie / European Political Parties After the East EU Enlargement

Evropské politické strany po východním rozšíření...

doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (eds.)

Evropský mezičas: Nové otázky evropské integrace / New Questions of European Integration

Evropský mezičas: Nové otázky evropské integrace...

prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M.

Lidská práva v mezinárodní politice/Human Rights in International Politics

Lidská práva v mezinárodní politice/Human Rights...

Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Mgr. Hubert Smekal, M.A., Ph.D.
et al.

Na konci bezstarostnosti: Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice / At the End of Carelessness: What We Do Not Want to Hear about Europe, National Interests and Foreign Policy

Na konci bezstarostnosti: Co nechceme slyšet o...

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Národnostní politika v postkomunistických zemích / National Politics in the Post-communist Countries

Národnostní politika v postkomunistických zemích...

prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M.
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Origin of Political Parties

Origin of Political Parties

Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Power and Interests in the International System. Processes, Actors, and Issues in the International Relations

Power and Interests in the International System....

PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
...

Presidents Above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Powers

Presidents Above Parties? Presidents in Central...

doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. a kol.

Proliferace jaderných zbraní: problémoví aktéři / Proliferation of Nuclear Weapons: Disturbing Actors

Proliferace jaderných zbraní: problémoví aktéři...

Mgr. Ondřej Rojčík, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D. (eds.)

The Future of Natural Gas Security in V4 Countries: A Scenario Analaysis and the EU Dimension

The Future of Natural Gas Security in V4 Countries:...

Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Mgr. Jana Kovačovská
...

Trade and Power: Historical Analysis of Trade Policy

Trade and Power: Historical Analysis of Trade...

Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Šance zpola využitá: Česká republika a strategie Evropa 2020/Half-seized Opportunity: Czech republic and the strategy Europe 2020

Šance zpola využitá: Česká republika a strategie...

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Vratislav Havlík, Ph.D.
...