Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


The Future of Natural Gas Security in V4 Countries

The Future of Natural Gas Security in V4 Countries

Autoři:

Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Mgr. Jana Kovačovská
Mgr. Petr Ocelík
Mgr. Jan Osička, Ph.D.
PhDr. Tomáš Vlček
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová

Tato kniha se zaměřuje na plynovody Nord Stream, South Stream, Nabucco, soustavu interkonektorů Severo-jižního propojení a dvojici LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku. Cílem textu je nastínit možné dopady těchto projektů na toky zemního plynu skrze tranzitní region zemí Visegrádské čtyřky. Strukturu knihy tvoří tři hlavní části: SWOT analýza plynárenských sektorů zemí V4, kvantitativní analýza pěti scénářů reflektujících možné kombinace zmíněných projektů a dimenze Evropské unie, která energetický vývoj členských států zásadně ovlivňuje. Pro porovnání infrastrukturních scénářů autoři využívají pro tyto účely zvlášť vyvinutého matematického modelu MEOS a série indexů pokrývajících klíčové aspekty ekonomické a politické dimenze obchodu se zemním plynem.