Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared

Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared

Autoři:

Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Dvě desetiletí uplynula od přechodů zemí střední a východní Evropy k demokracii. Dnes státy západní a středovýchodní Evropy sdílejí společný politický prostor Evropské unie. Vytváří to fascinující příležitost pro analýzu podobností a rozdílů mezi nimi. V této knize Vít Hloušek a Lubomír Kopeček kriticky aplikují koncept stranických rodin na politické strany v české republice, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Kapitoly jsou věnovány například sociální demokratům, zeleným, krajní levici či pravici. Je přitom zachycen původ, ideologie a mezinárodní vazby těchto stran s jejich západoevropskými protějšky. Při zohlednění politické relevance jednotlivých stranických rodin je testována užitečnost této typologie v rámci středovýchodní Evropy.