Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Na konci bezstarostnosti: Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

Na konci bezstarostnosti: Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

Autor:

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Významný český politolog a emeritní rektor Masarykovy univerzity reaguje souborem originálních esejů na krizi Evropy a oslabení Západu a výzvy, před kterými stojí naše evropská společnost. Přehledně popisuje také problémy naší zahraniční politiky, které svými vnitřními spory a nekoncepčností způsobuje stávající vláda. Bohužel se tak děje v době, kdy je Evropa, a s ní i Česká republika, ohrožena novým nebezpečím radikálního islámu, a vzhledem k ukrajinské krizi hovoří někteří diplomaté dokonce o malé studené válce.