Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích

Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích

Autoři:

PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Kniha autorů z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity je v českém prostředí unikátní publikací, která vůbec poprvé nabízí souborný vhled do hlavních oblastí oboru Mezinárodní vztahy. V devíti kapitolách čtenářům předkládá komplexní rozbor hlavních konceptů, aktérů a témat, jež jsou určující pro reálné dění ve světě i pro odborné studium současného mezinárodního systému. Autoři se zejména snažili podchytit mocenskou podstatu mezinárodních vztahů a na analýze jejich klíčových aspektů ukázat, jak fungují politické a ekonomické procesy v mezinárodním prostředí. Kniha má ambice být zásadní pomůckou jak pro všechny odborníky i studenty, kteří se mezinárodními vztahy zabývají, tak i pro širší veřejnost se zájmem o mezinárodní dění.

 

Kniha je dostupná zde.