Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Lidská práva v mezinárodní politice

Lidská práva v mezinárodní politice

Autoři:

Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Mgr. Hubert Smekal, M.A., Ph.D.
a kol.

Pavel Dufek (Katedra Politologie FSS), Hubert Smekal (KMVES FSS) a kol. vydali v nakladatelství Wolters Kluwer knihu "Lidská práva v mezinárodní politice", na níž se z naší katedry autorsky podíleli také Ivo Pospíšil a Katarína Šipulová.

  

Publikace nabízí přehled problematiky lidských práv v obecné rovině, jakož i v mezinárodním a vnitrostátním kontextu. Podle lektorky publikace, emeritní místopředsedkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové, se jedná o "ojedinělý počin". Kniha je určena nejen právníkům a odborné veřejnosti, ale také studentům právnických a filozofických oborů.