Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Czech Foreign Policy in 2007 - 2009

Czech Foreign Policy in 2007 - 2009

Autor:

PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Jaká byla česká zahraniční politika v letech 2007–2009 a proč? 
Odpovědi na tyto otázky již tři roky přinášejí výzkumní pracovníci Ústavu mezinárodních vztahů a dalších partnerských institucí. Kniha Czech Foreign Policy in 2007–2009: Analysis představuje v českém prostředí zcela unikátní anglicky psanou syntézu třech hloubkových monografických studií české zahraniční politiky, která poskytuje jak nejsoučasnější analytické zhodnocení české zahraniční politiky, tak i bohatý zdroj analytických a empirických dat pro další využití.