Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Publikace

Členové katedry se vedle celé řady publikačních aktivit spolupodílí rovněž na vydávání čtvrtletníků Středoevropské politické studie (v on-line i tištěné verzi) a Politologický časopis a také na řadě neperiodických publikací.

Kompletní záznamy o publikační činnosti členů Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jsou k dispozici v Informačním systému Masarykovy univerzity.

Níže jsou uvedeny některé z nejvýznamnějších publikací členů katedry.

 

Czech Foreign Policy in 2007 - 2009

Czech Foreign Policy in 2007 - 2009

PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Deutschlands Aussen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung

Deutschlands Aussen- und Sicherheitspolitik nach...

doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace

Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské...

Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
Mgr. Anna Leshchenko, Ph.D.
...

Energiewende: současný stav, budoucí vývoj a důsledky pro ČR

Energiewende: současný stav, budoucí vývoj a důsledky...

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises

Energy Security in Central and Eastern Europe...

Mgr. Martin Jirušek
PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.
...

Evropa ve světové ekonomice

Evropa ve světové ekonomice

Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Evropská unie

Evropská unie

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie

Evropské politické strany po východním rozšíření...

doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (eds.)

Evropský mezičas: Nové otázky evropské integrace

Evropský mezičas: Nové otázky evropské...

prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M.

Jednotná evropská měna

Jednotná evropská měna

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Lidská práva v Evropské unii

Lidská práva v Evropské unii

Mgr. Hubert Smekal, M.A., Ph.D.

Lidská práva v mezinárodní politice

Lidská práva v mezinárodní politice

Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Mgr. Hubert Smekal, M.A., Ph.D.
a kol.

Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích

Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři...

PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
...

Města jako partner procesu vládnutí

Města jako partner procesu vládnutí

Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D.

Na konci bezstarostnosti: Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

Na konci bezstarostnosti: Co nechceme slyšet o...

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Národnostní politika v postkomunistických zemích

Národnostní politika v postkomunistických...

prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M.
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared

Origin, Ideology and Transformation of Political...

Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Presidents Above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Powers

Presidents Above Parties? Presidents in Central...

doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. a kol.

Proliferace jaderných zbraní: problémoví aktéři

Proliferace jaderných zbraní: problémoví...

Mgr. Ondřej Rojčík, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D. (eds.)

Reagan a říše zla

Reagan a říše zla

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

The Future of Natural Gas Security in V4 Countries

The Future of Natural Gas Security in V4...

Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Mgr. Jana Kovačovská
...

Trade and Power: Historical Analysis of Trade Policy

Trade and Power: Historical Analysis of Trade...

Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Šance zpola využitá: Česká republika a strategie Evropa 2020

Šance zpola využitá: Česká republika a strategie...

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Vratislav Havlík, Ph.D.
...