Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Po ukončení magisterského studia politologie na Fakultě sociálních studií MU v roce 1998 absolvoval v letech 1998 – 2002 na Katedře politologie FSS MU doktorské studium. Zaměřuje se především na vývoj zahraniční a bezpečnostní politiky USA od konce druhé světové války do současnosti se zvláštním důrazem na období Reaganovy administrativy, dále na bezpečnostní otázky – roli a vývoj nukleárních zbraní, vývoj procesů kontroly zbrojení a odzbrojování mezi supervelmocemi v prvním i druhém jaderném věku.

V létě 2002 se účastnil Fulbrightova institutu amerických studií na téma U.S. Foreign Policy: Foundations and Formulations konaného na The Walker Institute for International Studies na Univerzitě Jižní Karolíny v Columbii. V červenci 2009 přednášel na Department of Defense and Strategic Studies, Missouri State University, Campus Washington D.C. Je autorem knih Reagan a říše zla, Strategie zadržování v americké zahraniční politice. Vznik a vývoj koncepce 1945-1953 a editorem studií Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století a Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? (s Petrou Kuchyňkovou).

Suchý

Místnost 443, tel.: 549 498 126, e-mail: psuchy@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)