Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

prof. PhDr. Vít  Hloušek, Ph.D.

Vít vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (1995-2000). Na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU působí od roku 2002. V roce 2015 byl jmenován profesorem. Garantuje magisterský studijní program European Governance, který je vyučován společně Masarykovou univerzitou a Univerzitou v Utrechtu, a působí jako předseda oborové rady doktorského studia. Od roku 2012 působí rovněž jako vedoucí Mezinárodního politologického ústavu FSS MU.

Odborně i pedagogicky se zaměřuje na problematiku soudobých dějin a komparativní politologie. Věnuje se především výzkumu měnících se vztahů mezi domácí politikou a politickým systémem Evropské unie a zkoumáním rozvoje nástrojů a forem víceúrovňového vládnutí v Evropské unii, přičemž rozvíjí zejména ty kvalitativní metody, které propojují společenskovědní a historické způsoby kladení otázek a nalézání odpovědí. V oblastech svého badatelského zájmu rád povede magisterské a doktorské práce.

Vít je autorem řady článků v odborných časopisech a sbornících, editorem řady publikací, jako například Towards the Partnership: The Third Decade of Czech – German Relations (s B. Dančákem; muni press 2016); Presidents above parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power; muni press 2013), autorem či spoluautorem řady monografií. Z poslední doby například Europeanised Defiance: Czech Euroscepticism since 2004 (s V. Havlíkem a P. Kaniokem, Barbara Budrich Verlag 2017), Party Systems in East Central Europe (s L. Cabadou a P. Jurkem, Lexington Books 2014) či Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared (s L. Kopečkem, Ashgate 2010).

 P1011711_small

Místnost 447, tel.: 549 49 4761, e-mail: hlousek@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU  (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)