Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Politolog, emeritní rektor Masarykovy univerzity a ministr školství v letech 2012-2013.

Vystudoval český jazyk a dějepis na filozofické fakultě brněnské univerzity (1983-1988), poté pracoval jako historik v muzeu v Kroměříži (1988-1989). V osmdesátých letech se účastnil nezávislých občanských aktivit a spoluorganizoval studentské hnutí (samizdatový časopis Revue 88). Po listopadu 1989 krátce působil jako redaktor, poté se podílel na založení oboru politologie. V roce 1996 se habilitoval na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem politologie v České republice. Zakládal a vedl řadu politologických pracovišť, byl mj. vedoucím Katedry politologie (1993-2002), Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií (2002-2004), ředitelem Mezinárodního politologického ústavu (1996-2004, 2012), ředitelem Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005-2011) a děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2004). Po dvě funkční období byl rektorem Masarykovy univerzity (2004-2011). V letech 2011-2012 byl hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády ČR, od května 2012 do července 2013 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2013 je poslancem Parlamentu ČR, od ledna 2014 předsedou Občanské demokratické strany.

V letech 2005-2009 byl místopředsedou, v letech 2009-2011 předsedou České konference rektorů, na mezinárodní úrovni byl mj. členem Rady Evropské univerzitní asociace (2009-2011). Byl členem Akreditační komise ČR (2002-2004), Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (2007-2012); v letech 2008-2014 byl členem a místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Působil v mnoha vědeckých a akademických radách vysokých škol a výzkumných institucí v České republice i v zahraničí. Za svou akademickou činnost získal řadu ocenění u nás i v zahraničí.

Ve své vědecké práci se specializuje na srovnávací politologii a evropskou politiku. Je autorem/spoluautorem 14 monografií a více než 200 odborných studií publikovaných v řadě zemí, podílel se na řešení mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů. K jeho nejznámějším knihám patří např. Evropská unie (s M. Pitrovou, 2003, 2009), Teorie politických stran (s M. Strmiskou 1998, 2009), Katolicismus a politika (1996), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (s A. Antoszewskim, R. Herbutem a J. Srokou 2003), Die Verborgene Kirche (s J. Hanušem 2004), Laboratoř sekularizace (2007), Evropský mezičas (2007, 2010), Politika, jaká nemá být (2010) a Na konci bezstarostnosti (2015).

Fiala -Petr _small (1) 

Místnost 447, tel.: 549 49 4411, e-mail: pfiala@muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)