Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Absolvoval doktorský studijní program politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako odborný asistent. V rámci evropských studií se zabývá procesem evropské integrace. Zaměřuje se na jednotlivé oblasti působení EU (policies), zde především na projekt hospodářské a měnové unie, dále se věnuje problematice rozšiřování EU a obecně analýze evropské politiky.

Je autorem a spoluautorem řady odborných textů z oblasti evropských studií. Kapitoly v knihách Rozšiřování ES/EU (2003), Evropská referenda (2005), Měnová integrace, Náklady a přínosy členství v měnové unii (2007), Friendship in the Making (2012), autor monografie Jednotná evropská měna (2009).

Neportretni Foto _sychra (1)

Místnost 448, tel.: 549 498 145, e-mail: sychra@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)