Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Vladimír Černý vystudoval historii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Poté roku 2007 úspěšně absolvoval doktorský studijní program v oboru historie na Historickém ústavu Filozofické fakulty MU. Nyní pracuje jako odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a externě vyučuje na Filozofické fakultě téže univerzity. V minulosti spolupracoval na odborných projektech s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Ústavem pro studium totalitních režimů. Specializuje se na dějiny mezinárodních vztahů se zaměřením na 19. a 20. století. Primárním předmětem jeho zájmu je vývoj středoevropského prostoru v letech 1914–1989, ozbrojené konflikty dvou předcházejících století a také historie a politický vývoj Velké Británie. Je autorem či spoluautorem sedmi monografií a řady studií publikovaných v odborných časopisech i populárně naučných článků.

Vladimír Černý Na Vrcholu Sněžky

Místnost 454, tel.: 549 49 6373, e-mail: vlcerny@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)