Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.

PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.

Tomáš Vlček vyučuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU
v programech Energy Security Studies, Mezinárodní vztahy a Energetická
bezpečnost a Mezinárodní vztahy. Je odborným pracovníkem Mezinárodního
politologického ústavu MU. Je členem nezávislé výzkumné platformy Center for
Energy Studies a akademického sdružení Czech Nuclear Education Network.

V roce 2015 absolvoval prestižní profesionální program International Visitors
Ledership Program Ministerstva zahraničí Spojených států amerických; je
iniciátorem a manažerem prestižní mezinárodní letní školy energetické
bezpečnosti, která se koná každý srpen v Telči. V minulosti pracoval jako
projektový ekonom na Fakultě sociálních studií MU a juniorní pracovník
Mezinárodního politologického ústavu MU. Během své dosavadní kariéry pracoval
na celé řadě grantových výzkumných projektů pro Ministerstvo zahraničních věcí,
Česko-polské fórum, Masarykovu univerzitu aj. a absolvoval množství studijních
do USA, Ruska a evropských zemí, především ve střední, východní a jihovýchodní
Evropě. Odborně se věnuje problematice energetické bezpečnosti České republiky
a střední a východní Evropy, zejména sektoru jaderné energetiky a ropy.

 

Wolf _small

Místnost 435, tel.: tel.: 549 49 7156, e-mail: tomas.vlcek@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)