Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií MU, na níž působí od jejího založení. Po absolvování magisterského studia politologie na Filozofické fakultě MU v roce 1996 působil jako nezávislý překladatel specializovaný na odborné texty z oblasti společenských a humanitních věd. V září 1997 nastoupil na post vědeckého pracovníka Kabinetu sociálních trendů FSS MU, kde působil do prosince 1998. Po krátkém intermezzu samostatné překladatelské činnosti se stal v září 1999 asistentem Katedry politologie FSS MU, odkud přešel na Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Přednáší či přednášel rovněž v řadě evropských zemí (například Polsko, Německo, Itálie, Portugalsko, Rakousko, ale i jiné), Spojených státech amerických, Jordánsku a Izraeli. Od roku 2008 rovněž působí jako externí expert Evropské komise pro hodnocení projektů 7. Rámcového programu, respektive programu Horizon 2020, kde od roku 2016 zaujímá postavení místopředsedy panelu ECOSOC programu Marie Curie-Sklodowska Awards. Byl držitelem řady prestižních ocenění a grantů (Fulbright, Erasmus Mundus, Masaryk Distinguished Chair aj.). Od roku 2016 také působí jako Country Expert v projektu Varieties of Democracy.

Je autorem monografie Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989-1998 (2005), spoluautorem monografií Komunismus v České republice (s J. Holzerem, M. Marešem a P. Fialou, 2000), Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích (s O. Krpcem, Z. Křížem a P. Suchým, 2015) a The Czech Politics: From the West to East and Back Again (s V. Hlouškem, J. Holzerem, L. Kopečkem, A. Robertsem a S. Balíkem, 2017) editorem či spolueditorem pěti sborníků a autorem či spoluautorem dalších přibližně šesti desítek odborných textů v tuzemských i zahraničních sbornících (vydaných mj. v nakladatelstvích Barbara Budrich či Routledge) a časopisech (včetně impaktovaných). V posledních létech se odborně a pedagogicky zaměřuje zejména na transformaci střední Evropy, komparativní demokratizaci a vztah Izraele a Evropské unie.

Mimo aktivity na FSS MU působil jako překladatel; dosud publikované práce zahrnují více než desítku knižních titulů (mezi nimi např. Dějiny křesťanství Paula Johnsona) a více než 50 odborných článků. V létech 2000-2009 také působil v různých posicích na Centru pro studium demokracie a kultury v Brně (CDK); v posledních létech pak příležitostně spolupracuje právě s CDK a s organizací Člověk v tísni na projektech podpory demokracie v různých částech světa, a to včetně praktické činnosti v terénu (Barma, Kuba). Od září 2014 je členem a od roku 2016 předsedou správní rady DEMASu, který je střechovou platformou řady českých nevládních organizací působících na poli podpory lidských práv a demokracie ve světě.

Pšeja (2) 

Místnost 446, tel.: 549 497 175, e-mail: palo@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)