Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Je odborným asistentem Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně a vedoucím Výzkumného oddělení Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Doktorský studijní program v oboru mezinárodní vztahy absolvoval v roce 2008 na Fakultě sociálních studií MU Brně.

Ve výzkumu i v pedagogické činnosti se zaměřuje na analýzu zahraniční politiky (zejména České republiky a malých evropských států), na středoevropskou regionální spolupráci a její přesahy do evropské, transatlantické politiky a do východní a jihovýchodní vnější dimenze EU. Odborně se rovněž věnuje problematice filozofe vědy, zejména vývoji na poli pragmatismu a vědeckého realismu.

Je autorem či spoluautorem řady odborných článků na tato témata v českých i zahraničních periodikách (např. Osteuropa, EuropeanSecurity, Perspectives či Mezinárodní vztahy), hlavním autorem každoročních analytických studií české zahraniční politiky či spolueditorem (spolu s Martinem Hrabálkem) publikace Czech ForeignPolicy in 2007 – 2009: Analysis, Česká zahraniční politika: Aktéři, struktura, proces a autorem monografie Člověk, poznání a mezinárodní politika.

Byl hlavním řešitelem grantu MZV ČR Rozvoj výzkumu v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, v současné době je hlavním řešitelem grantu GAČR Bezpečnostní multilateralismus jako instituce a hlavním řešitelem strategického grantu Mezinárodního visegrádského fondu Visegradgroup in the Post-Lisbon EU: GettingCloser to MoveFurther. Pro jarní semestr 2012 mu bylo uděleno Visiting Scholar" stipendium Fulbrightovy nadace na Weatherhead Center for International Affairs na Harvardově univerzitě.

Kořan (1)

Místnost 446, tel.: 549 494 718, 251 108 110, e-mail: 11048@mail.muni.cz
Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)