Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.

Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.

Monika Brusenbauch Meislová vystudovala magisterský program Politologie a evropská studia na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studia absolvovala dva semestrální studijní pobyty v zahraničí: jeden na Loughborough University ve Spojeném království a jeden na Philipps-Universität Marburg v Německu. Doktorát získala na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala rovněž stáž v Evropském parlamentu a výzkumné pobyty v Londýně či Bruselu.

V současnosti působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a externě rovněž na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Vede kurzy zaměřené na britskou politiku a vztahy Velké Británie a Evropské unie.

Odborně se zaměřuje na britskou politiku a problematiku vztahů Velké Británie a Evropské unie. Mezi další oblasti jejího odborného zájmu patří česká zahraniční politika a externí vztahy EU. Na tato témata publikovala jednu monografii, několik kapitol v monografiích a řadu odborných textů v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech (včetně časopisu British Politics vydávaného v nakladatelství Palgrave Macmillan). Zároveň je autorkou mnoha recenzních a popularizačních textů; příležitostně přispívá i na web ČT24 a blog London School of Economics and Political Science. Výsledky svého výzkumu pravidelně prezentuje na konferencích v ČR i zahraničí a taktéž často vystupuje na veřejných debatách.

Brusenbauch Meiselová

Místnost 446, tel.: 549 49 8794, e-mail: brusenbauch.meislova@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)