Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Zuzana Ringlerová, Ph.D.

 Zuzana Ringlerová, Ph.D.

Zuzana Ringlerová vystudovala bakalářský a magisterský obor politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát v oboru politologie pak získala na Purdue University ve West Lafayette v USA. Na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU působí od září 2014. Vede kurzy zaměřené na americký politický systém, na politické postoje a politické chování v EU a rovněž kurz základů statistické analýzy. Ve svém výzkumu se věnuje studiu politických postojů a politického chování. Její současné projekty se zaměřují na veřejnou podporu EU, na postoje k imigraci a na volební chování v evropských volbách. Svoji práci publikovala v časopise European Union Politics a prezentovala na odborných konferencích Midwest Political Science Association Conference a ECPR General Conference. 

Ringlerova _neformalni _foto

Místnost 448, tel.: 549 497 213, e-mail:  ringler@fss.muni.cz

Web: zuzanaringlerova.weebly.com

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)