Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Zuzana Ringlerová, Ph.D.

 Zuzana Ringlerová, Ph.D.

Zuzana Ringlerová vystudovala obor politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je studentkou doktorského programu politologie na Purdue University ve West Lafayette v USA. Na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU působí od září 2014 jako zahraniční lektorka. Vede kurzy zaměřené na americký politický systém, na politické postoje a politické chování v EU a rovněž kurz základů statistické analýzy. Ve svém výzkumu se věnuje studiu politických postojů, veřejného mínění a politického chování. Předmětem jejího odborného zájmu jsou též metody statistické analýzy dat. V současné době pracuje na projektu Support for the European Union: Diffuse or Specific in Its Character? (2014-2015, Purdue Research Foundation). Svoji práci prezentovala na odborných konferencích Midwest Political Science Association Conference a ECPR Graduate Student Conference.

Ringlerova _neformalni _foto

Místnost 450, tel.: 549 497 213, e-mail: zuzana.ringlerova@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)