Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Je odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a od roku 2012 působí jako odborná pracovnice na Mezinárodním politologickém ústavu (IIPS MU).  Ve výzkumu se zaměřuje především na problematiku vnitrostátních ozbrojených konfliktů, etnických konfliktů, teorie mezinárodních vztahů, konfliktů na Kavkaze, transatlantických vztahů, rozšiřování NATO, zahraniční politiky Ruska a mezinárodní bezpečnosti.

V roce 2014 absolvovala doktorský studijní program v oboru mezinárodní vztahy na FSS MU. Během doktorského studia absolvovala semestrální studijní pobyt na katedře politologie, Baylor University v Texasu, USA; doktorský kurz na Peace Research Institute Oslo (PRIO) v Norsku; ECPR Summer School on Methods and Techniques, Mixed Methods Design v Lublani a výzkumný pobyt na Freie Universität v Berlíně. Zinaida Bechná je autorkou či spoluautorkou několika odborných článků v českých a zahraničních časopisech a pravidelně prezentuje svůj výzkum na prestižních zahraničních konferencích, jako je například Annual Convention na International Studies Association (ISA) a Department of War Studies na King's College London.

Jako členka realizačního týmu fakulty se podílí na projektech: Ozbrojené konflikty v mezinárodních vtazích po skončení studené války (GA407/09/0153) a Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II (MUNI/A/0898/2013). 

 Zina (1)

Místnost 427, tel.:  549 49 6761, e-mail: ziko@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)