Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vratislav Havlík, Ph.D.

 Vratislav Havlík, Ph.D.

Vratislav Havlík je absolventem oborů evropská studia a mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde následně absolvoval doktorské studium v oboru evropská studia. Během svého studia absolvoval půlroční pobyty na Universität Wien a na Technische Universität Dresden (stipendium Herberta Quandta). V roce 2011 absolvoval půlroční stáž na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, v jejímž rámci mimo jiné vedl vlastní kurs na téma evropeizace politických systémů. V letech 2012-2013 organizoval jako odborný pracovník Mezinárodního politologického ústavu konference spoluorganizované s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Vratislav Havlík se odborně zaměřuje na výzkum evropeizace, víceúrovňového vládnutí, paradiplomacie a roli měst v EU, dále na maďarskou a německou politiku a maďarsko-slovenské vztahy. Je autorem monografie Města jako partner v procesu vládnutí (2013), dále též odborných textů především v oblastech participace lokální úrovně na evropském vládnutí a současné maďarské politiky.

V rámci KMVES se podílí na projektech Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky (GA13-24657S) - Grantová agentura České republiky a Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II (MUNI/A/0898/2013). 

P1040412 

Místnost 426, tel.: tel.: 549 49 6267, e-mail: vhavlik@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)