Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně působí jako vědecký pracovník – postdoc. Doktorský studijní program v oboru mezinárodní vztahy absolvoval v roce 2012 rovněž na Fakultě sociálních studií MU. V roce 2013 působil jako Visiting Scholar na katedře ekonomie při University of Missouri – Kansas City.

Odborně se zaměřuje na mezinárodní politickou ekonomii, především na roli moci v mezinárodních měnových a finančních vztazích a na vývoj a fungování mezinárodních ekonomických institucí.

Je spoluautorem (spolu s Oldřichem Krpcem) knih Politická ekonomie mezinárodních vztahůEvropa ve světové ekonomice. Dále publikoval několik odborných článků a kapitol ve vědeckých sbornících.

Hodulák 

Místnost 426, tel.: 549 49 4982, e-mail: vlod@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)