Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Odborná asistentka Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií MU.

Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia a bakalářský studijní program politologie na Fakultě sociálních studií MU. V roce 2007 se tamtéž stala asistentkou na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a od roku 2010 působí jako odborná asistentka tamtéž. V letech 2004 – 2013 pracovala jako analytička evropské legislativy v Centru pro studium demokracie a kultury, s nímž dodnes externě spolupracuje. V letech 2008 – 2009 pracovala jako asistentka při Evropském parlamentu v Bruselu.

Zabývá se zahraniční politikou Ruské federace po roce 1991 se zaměřením na vztahy Rusko-EU, aktuálním vývojem legislativy Evropské unie, společnou zemědělskou politikou EU a východní dimenzí vnější politiky Evropské unie. Je autorkou či spoluautorkou odborných statí publikovaných v časopisech (např. Středoevropské politické studie) a sbornících, kapitol v odborných knihách (např. pro Ústav mezinárodních vztahů v Praze) a analýz (např. pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR či Úřad vlády ČR) a konferenčních příspěvků přednesených v ČR i v zahraničí. Je koeditorkou sborníků Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování (s P. Suchým, 2005) a Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru (s T. Šmídem, 2006) a spoluautorkou monografie Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace (s H. Koďouskovou a A. Leshchenko, 2012; 2. vydání s H. Koďouskovou, A. Leshchenko a M. Jiruškem, 2014).

Jako řešitelka či spoluřešitelka se podílela na mnoha projektech, např. projekt Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn realizovaný v roce 2010 pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR (jako spoluřešitelka) a projekt Prosazování zájmů ČR v rozhodovacích orgánech EU: Hledání kompromisů, budování koalic v Evropské radě a Radě EU a spolupráce s ostatními institucemi EU realizovaný v letech 2012 – 2013 pro Technologickou agenturu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR (hlavní řešitelka). Aktuálně se podílí na projektu specifického výzkumu Masarykovy univerzity Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II (MUNI/A/0898/2013), který je realizován v roce 2014 (jako spoluřešitelka).

Kuchyňková 

Místnost 4.54, tel.: 549 496 439, e-mail: kuchynko@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)