Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Vystudoval doktorský program Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a výzkumník Mezinárodního politologického ústavu.

Výzkumně se zaměřuje na problematiku sociální přijatelnosti a lokální opozice vůči energetické infrastruktuře. Pedagogicky pak na metodologii společenských věd, analýzu sociálních sítí (SNA), teorie mezinárodních vztahů a bezpečnosti. Podílel či podílí se na řadě domácích (GA ČR, GA MU, TA ČR) i mezinárodních (COMPON) výzkumných projektů. Je členem Centra pro energetická studia (CENERS), spoluzakladatelem neformální sítě českých badatelů zabývajících se SNA (CNSNA) a členem pracovní skupiny zabývající se studiem politických sítí v rámci Evropského konsorcia pro politický výzkum (SG PN ECPR). V roce 2013 absolvoval semestrální výzkumný pobyt na Aberystwyth University.

Vybrané publikace vizte zde

 

Ocelot _mit Blumen (1)

Místnost 450, tel.: 549 49 6233, e-mail: petr.ocelik@gmail.com

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)