Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.

Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.

Martin Jirušek se odborně se zaměřuje na problematiku energetické bezpečnosti ve střední a jihovýchodní Evropě, postkomunistických evropských zemí a transatlantickou dimenzi energetické bezpečnosti. Publikoval a přednášel také na téma konceptuálních základů energetické politiky Evropské unie a zemí střední a východní Evropy, role Ruska v evropské energetice, role USA v energetice na globální úrovni. Měl na starosti výzkumné a výukové granty zaměřené na země Visegradu a země střední a východní Evropy.

Je spoluorganizátorem mezinárodní letní školy energetické bezpečnosti pořádané každoročně za podpory Mezinárodního politologického ústavu MU a Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.  

 Já _web

Místnost 428, tel.: 549 49 3994, e-mail: jirusek.martin@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)