Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.

Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.

Martin Chovančík absolvoval doktorský studijní program v oboru mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií MU v roce 2014 s tématem zbrojních embarg. V rámci studia absolvoval semestrální metodologický pobyt na University of Wales in Aberystwyth a v praxi spolupracoval se Slovak Foreign Policy Association, Ministerstvem zahraničních věcí SR a organizací Jagello 2000 jako editor analýz portálu natoaktual.cz. Po ukončení doktorského studia nastoupil na post-doc Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2015 působil jako semestrální Visiting scholar na University of Toronto. V současnosti participuje na výzkumných projektech Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.

Odborně se zaměřuje na koercivní diplomacii, obchod se zbraněmi a nevojenské varianty řešení ozbrojených konfliktů, zejména pak na mezinárodní sankce a mediaci v krizových situacích. Je spoluautorem, nebo autorem série článku k této problematice Iran coercion success and the use of non-kinetic force to support sanctions and prevent military escalation (2016), Managing armed conflict and the use of arms embargoes (2014), jako i jejich specifického vnímání v lokálním kontextu Czech and Slovak Defense Policies Since 1999: The Impact of Europeanization (2013). 

Chov Casual (1)

Místnost 427, tel.: 549 49 7649, e-mail: chovancik@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)