Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Jana Urbanovská vystudovala magisterský program Politologie a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studia absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na Friedrich-Schiller Universität (Jena) a semestrální pobyt na Philipps-Universität (Marburg a/d Lahn) v Německu. Doktorské studium absolvovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde v roce 2012 obhájila disertační práci s názvem „Participace států v operacích OSN na udržení míru. Případ České republiky, Slovenska a Rakouska“.

V současnosti působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a jako odborná pracovnice Mezinárodního politologického ústavu na téže fakultě. Odborně se zaměřuje zejména na bezpečnostní politiku EU, udržování míru OSN a zahraniční a bezpečnostní politiku Německa. Je členkou řešitelského týmu v rámci projektu GAČR „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?“ (1/2017 - 12/2019) a v rámci projektu pro MV ČR „Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR“ (1/2017 - 12/2020).

Urbanovská _neformální

 

Místnost 427, tel.: 549 49 5462, e-mail: urbanovska@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)