Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Jan v minulosti působil jako spolu-editor rubriky Analýzy a komentáře" informačního portálu MZV ČR Natoaktual.cz. V roce 2009 absolvoval půlroční studijní pobyt na Istanbul Bilgi University, se zaměřením na mezinárodní rozměr transportu energetických komodit. Po návratu na FSS MU se zapojil do výzkumu energetické bezpečnosti na KMVES a Mezinárodním politologickém ústavu, kde se věnuje především mezinárodnímu obchodu s energetickými komoditami a nekonvenčním zdrojům zemního plynu. Během posledních let pracoval také jako člen výzkumného týmu řady krátkodobých projektů zaměřených na energetickou bezpečnost zadaných MZV ČR, Úřadem vlády, Česko-polským fórem, případně Mezinárodním Visegrádským fondem. Jan je rovněž součástí výzkumného týmu projektu Grantové agentury MU zaměřeného na výzkum lokálních opozic vůči infrastrukturním projektům.

Je autorem či spoluautorem několika výzkumných publikací a článků, například: The framing of unconventional natural gas resources in the foreign energy policy discourse of the Russian Federation (2014), The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland (2012), Technicko-ekonomické aspekty energetiky (2014) a dalších.

Osička (1) 

Místnost 435, tel.: 549 49 6896, e-mail: osicka@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)