Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Vystudoval právo na Masarykově univerzitě a roční MA program Governance and Politics of European Integration na Fakultě politických věd Universita di Bologna, kampus Forli, v Itálii. Absolvoval doktorský program Evropská studia na Masarykově univerzitě. Akademický rok 2010/2011 strávil jako Fulbright-Masaryk Visiting Post-Doc Researcher při Center for Study of Law and Society na UC Berkeley.

Působí od roku 2008 jako odborný asistent na katedře MVES a od roku 2012 jako odborný pracovník na Mezinárodním politologickém ústavu. V září 2016 se stal odborným pracovníkem na Judicial Studies Institute (ERC grant) Právnické fakulty MU. Přednášel také na Bilgi University v Istanbulu a pro letní školu University of Toronto. Organizačně zajišťuje double-degree program Master in European Governance, který Masarykova univerzita pořádá společně s Utrechtskou univerzitou. V letech 2014 až 2016 hostoval na letním měsíčním přednáškovém pobytu na Shandong University v Číně.

Zabývá se především problematikou evropského práva a lidských práv a také fenoménem judicializace mezinárodní politiky. Publikoval mj. v časopisech Netherlands Quarterly of Human Rights, European Constitutional Law Review či Journal of Mixed Methods Research.

Je autorem knih Lidská práva v Evropské unii (2009) a Lidská práva. Ideje, výzvy, trendy a nástrahy (2013), hlavním spoluautorem knih Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies (2016), Lidská práva v mezinárodní politice (2014), Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize (2013) a spolueditorem sborníků Bezpečnostní a zahraniční politika vybraných zemí Balkánu Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska, Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Vystoupil na řadě konferencí v zahraničí a tuzemsku s příspěvky zejména na témata lidských práv a EU a sepsal mnoho článků či kapitol knih na související témata. 

V současnosti spoluřeší dva grantové projekty GAČR: Beyond Compliance (2016–2018) a Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu (2017–2019). V letech 2013 až 2016 byl členem řešitelského týmu grantového projektu GAČR Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky. Dříve spolupracoval také na grantu MPSV Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR.

V červenci 2013 byl jmenován členem Rady vlády pro lidská práva, působí jako asistent ředitele E.MA (European Master Programme in Human Rights and Democratization) pro Českou republiku prof. PhDr. Jana Holzera, Ph.D. Spoluzaložil Centrum pro lidská práva a demokratizaci, které od roku 2012 vede. V roce 2012 jmenován Fulbright Honorary Ambassador pro FSS MU. Člen akademického senátu FSS MU. 

Smekal

Místnost 456, tel.: 549 49 8264, e-mail: hsmekal@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)