Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Je absolventkou magisterského studia oboru Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně FSS MU. V roce 2012 zde úspěšně ukončila doktorské studium se zaměřením na zahraniční energetickou politiku Číny. Odborně se věnuje konceptualizaci energetické bezpečnosti, geopolitickým aspektům energetiky a především energetickým vztahům v Asii. Vyučuje několik kurzů v českém i anglickém jazyce. V roce 2009 a 2011 absolvovala studijní pobyty ve VB a Číně. Byla spoluřešitelkou analýzy pro MZV ČR Zkapalněný zemní plyn: potenciál pro energetickou bezpečnost EU (2009) a hlavní řešitelkou projektu Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn (2010). Na FSS MU vedla projekt zaměřený na vzdělávání studentů v oblasti energetické bezpečnosti spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V současnosti působí jako odborná pracovnice na Mezinárodním politologickém ústavu (IIPS MU).

Heďa 

Místnost 435, tel.: 549 49 7388, e-mail: kodouskova@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)