Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Veronika Zapletalová dokončila doktorské studium oboru Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v roce 2016 a získala tak titul Ph.D. V letech 2007–2009 pracovala pro Eurocentrum Brno (Úřad vlády ČR) a v tomto období rovněž absolvovala půlroční studijní pobyt na Univerzitě v Lublani zaměřený na proces tvorby politiky v USA a v EU. 

Po svém návratu se aktivně zapojila do celé řady grantových výzkumných projektů soustředících se na téma energetické politiky a energetické bezpečnosti. V současnosti Veronika působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a je i odbornou pracovnicí Mezinárodního politologického ústavu MU. Odborně se zaměřuje především na oblast vnější dimenze evropské energetické politiky, liberalizaci energetického trhu EU a současnou podobu vládnutí v EU. Aktuálně se Veronika podílí na projektu "Sjednoceni v rozdílech; Příspěvek zemí Visegrádu k tématu vícerychlostní integrace Evropské unie" (GAČR, 2018–2020).

 

Veru Web

Místnost 450, tel.: 549 49 5971, e-mail: zapletalova@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)