Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Absolvent magisterského studia mezinárodních vztahů (2005) a politologie (2007) na Fakultě sociálních studií MU. V červnu 2010 ukončil doktorské studium v oboru mezinárodní vztahy na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU a v současnosti zde působí jako odborný asistent.

Odborně se zaměřuje především na vývoj zahraniční a bezpečnostní politiky USA a Francie, dále na problematiku jaderných zbraní a kontroly zbrojení, vojenských aliancí a na vývoj bezpečnostní situace v regionu východní Asie. Je editorem sborníku Proliferace jaderných zbraní: problémoví aktéři (spolu s Ondřejem Rojčíkem) a autorem či spoluautorem několika odborných článků vydaných v recenzovaných časopisech (Mezinárodní vztahy, Středoevropské politické studie či Obrana a strategie) a kapitol ve vědeckých sbornících. Vedle toho publikoval také řadu článků spíše publicistického či popularizačního charakteru (časopisy CEVRO Revue, Kontexty, Mezinárodní politika, Revue Politika).

V rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost se podílí na výuce předmětů v anglickém jazyku na KMVES.

Vilímek 

Místnost 448, tel.: 549 49 5287, e-mail: vilimek@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)