Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Filip Černoch získal svůj doktorský titul na Fakultě sociálních studií Masarykovy university, obor Evropská studia. Dnes zde působí jako odborný pracovník ve výzkumu a jako studijní poradce oborů Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost a Energy Security Program. Byl poradcem premiéra ČR v otázkách energetiky a členem vládního Výboru pro udržitelnou energetiku. Zaměřuje se na Energetickou politiku EU. 

Cernoch

Místnost 435, tel.: 549 49 3694, e-mail: cernoch@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)