Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií a právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Doktorský studijní program absolvoval v roce 2007 na katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU, kde v současné době působí jako odborný asistent. V letech 2009 až 2012 byl ředitelem Mezinárodního politologického ústavu MU. Je členem ediční rady MU. Odborně se zaměřuje na politickou ekonomii mezinárodního obchodu a rozvoje, ekonomickou historii a na proces zprostředkování zájmů v moderních společnostech. Je autorem či spoluautorem řady odborných statí a několika monografií, zejména Evropa ve světové ekonomice-historická perspektiva (s Vladanem Hodulákem, 2013), Politická ekonomie mezinárodních vztahů (s Vladanem Hodulákem, 2011) a Národní zájmy v moderní demokracii – Česká republika (2009).

Místnost 4.56, tel.: 549 49 3877, e-mail: krpec@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)