Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Vystudoval politologii a historii na FF MU. V prosinci 2006 se habilitoval v oboru politologie. Habilitační práci zpracoval na téma „Konec Německa jako civilní mocnosti? Německé vojenské operace v zahraničí za vlád rudo-zelené koalice v letech 1998 – 2005“. Absolvoval zahraniční kurzy „1st Security Policy and Defense Management Course“ (Center for Defense Studies in Aberdeen and Center for European Security Studies in Groningen) a „Leaders for the 21st Century Course 99-2“ (George C. Marshall European Center for Security Studies). V roce 2009 se zúčastnil U. S. Winter Institute on U.S. National Security (University of Delaware, Newark, USA).

Specializuje se na dějiny mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnostní organizace, bezpečnostní politiku Německa a České republiky, civilní řízení a demokratickou kontrolu armády a na historii válečných konfliktů. Je autorem nebo spoluautorem pěti monografií, více než čtyřiceti odborných článků a studií doma i v zahraničí, včetně pěti studií publikovaných v časopisech indexovaných ve WoS a čtyřech v databázi SCOPUS, desítek populárně-naučných a publicistických textů. V letech 2006-2010 se podílel jako člen řešitelského týmu na řešení mezinárodního projektu „The Image of the Democratic Soldier in European Comparison“ na PRIF v Německu. Dále je hlavním řešitelem grantových projektů GA ČR (Adaptace NATO, Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války) a GA AV ČR (Civilní řízení a demokratická kontrola AČR).

V současnosti pracuje jako hlavní řešitel grantu GA ČR „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?“, který bude ukončen v roce 2019. Zároveň jako hlavní řešitel a manažer řeší a řídí grant MV „Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR“. Tento projekt bude ukončen v roce 2020. Dlouhodobě se podílí na projektech specifického výzkumu řešených na pracovišti. Jako školitel přivedl k úspěšné obhajobě disertační práce osm doktorandů. V letech 2010 a 2011 byl členem odborného týmu ministra obrany pro zpracování Bílé knihy o obraně České republiky 2011.
   

Kříž (1)

Místnost 440, tel.: 549 494 996, e-mail: zkriz@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)