Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Působí od roku 2016 jako docent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zároveň pracuje jako akademický výzkumný pracovník na Mezinárodním politologickém ústavu. Od roku 2012 je šéfredaktor Politologického časopisu.

Ve výzkumu se dlouhodobě zaměřuje na problematiku euroskepticismu, institucí EU, politického systému EU, teorií evropské integrace a politických systémů severských zemí. Je autorem monografií Předsednictví Rady EU – příběh půlstoletí"(2008) a České předsednictví Rady EU – most přes minulost (2010), editorem několika recenzovaných sborníků (například Česká politika v Evropské unii: Evropský integrační proces a zájmy České republiky, spolu s Vítem Dočkalem, Petrem Fialou a Markétou Pitrovou, 2006, či Euroscepticism and European Integration, spolu s Krisztinou Arató, 2009). Pravidelně publikuje v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech jak v České republice, tak v zahraničí a vystupuje na významných odborných konferencích.

V rámci grantové a projektové činnosti úspěšně samostatně vyřešil granty Předsednictví Rady EU – most přes minulost (2009-2010, Grantová agentura České republiky) a Předsednictví Rady EU a jeho role v rozhodovacím systému EU (Evropská komise, Jean Monnet Teaching Module, 2009-2013). V současnosti se podílí na řešení grantů All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (2013-2017, Evropská komise, 7. rámcový program) a Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky (2013-2016, Grantová agentura České republiky).

Kaniok

Místnost 454, tel.: 549 49 3571, e-mail: kaniok@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)