Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Prorektorka Masarykovy univerzity pro rozvoj a docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU. Po studiu oboru politologie na Filozofické fakultě MU a dokončení postgraduálního doktorského studia na Fakultě sociálních studií MU zde nastoupila na Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií jako odbornice na problematiku evropské integrace. Specializuje se na politický vývoj EU, na její institucionální otázky a konstituční vývoj. Autorka, spoluautorka a editorka knižních monografií, studií a článků, řešitelka grantů, členka Vědecké rady FSS MU, členka redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy. Od roku 2012 je držitelkou titulu Jean Monnet Chair.

Je autorkou mnoha významných knih zabývajících se zejména problematikou evropské integrace a EU. Namátkou se jedná například o tituly Institucionální struktura EU (1999), Rozšiřování ES/EU (ed. s Petrem Fialou, 2002), Institucionální struktura Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí (2002), Evropská unie (s Petrem Fialou, 2003; nové doplněné vydání v roce 2009).

Pitrova

Místnost 445, tel.: 549 495 782, e-mail: pitrova@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)