Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií MU (od 2008). Zde působil jako proděkan (od 2008), v současnosti řídí fakultu z pozice děkana (od 2011). V minulosti působil také jako ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity (2004 – 2009).

Ve výzkumu se věnuje americké zahraniční politice po konci studené války se zaměřením na priority USA vůči střední a východní Evropě. V souvislosti s politickým vývojem ve středoevropských zemích se zabývá jejich vnitropolitickými i zahraničněpolitickými aspekty. Zvláštní důraz klade na Visegrádskou skupinu a analýzu vztahů mezi těmito státy navzájem a jejich členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Publikoval řadu článků, studií a analýz v České republice i v zahraničí, podílel se jako autor a editor na několika knižních titulech: Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku (autor a editor s Miroslavem Marešem), Národnostní politika v postkomunistických zemích (autor a editor s Petrem Fialou), Nacionalistické politické strany v Evropě (autor a editor s Petrem Fialou), Pobaltí v transformaci – politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska (autor a editor) či Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I., II. (autor a editor, 1998, 1999).

Vedle přednáškové činnosti na Fakultě sociálních studií MU pravidelně přednáší v zahraničí a účastní se mezinárodních konferencí a seminářů.

V akademickém roce 2003-2004 působil jako Fulbright Visiting Scholar na Columbia University v New Yorku, kde realizoval výzkum americké zahraniční politiky v devadesátých letech dvacátého století.

Je členem několika odborných komisí a rad: České euroatlantické rady, Českého komitétu pro středoevropská a východoevropská studia Akademie věd České republiky, Oborové rady Ústavu strategických studií. V letech 2002 – 2004 vykonával funkci Executive Director of the East European Summer School Club.

Dancak _small 

Místnost č. 453, tel.: 549 493 551, e-mail: dancak@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)