Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Aktuality

Vlček a Minin o strategii Rosatomu

Tomáš Vlček publikoval spolu s doktorským studentem naší katedry Nikitou Mininem text "Determinants and considerations of Rosatom’s external strategy" v...

Více

Kaniok o Straně svobodných občanů a její strategii

Petr Kaniok publikoval v prestižním časopisu East European Politics text s názvem "Free Citizens’ Party – from Brussels to Prague?". 

V textu se zabývá...

Více

Vlček a Jirušek o integraci plynového sektoru v Podunají

Tomáš Vlček spolu s Martinem Jiruškem z Mezinárodního politologického ústavu MU se ve čtvrtek 13. července zúčastnili zasedání pracovní skupiny Strategie...

Více

Ocelík o dynamice formování opozičních hnutí

Petr Ocelík publikoval článek „The Role of Social Networks in the Sustainability Transformation of Cabo Pulmo: A Multiplex Perspective“. Spoluautory textu...

Více

Výuka izraelského experta

Katedra v těchto dnech hostí Dr. Eitana Adrese z University of Haifa. Expert s bohatými zkušenostmi ze státní administrativy a expertizou v oblasti ekonomie...

Více

Tři noví absolventi doktorského studia

V červnu 2017 úspěšně obhájili své disertační práce tři studenti doktorského studia. Barbora Padrtová graduovala v oboru mezinárodní vztahy s výzkumem...

Více

Tomáš Vlček a kol. o aktivitách Ruských státních společností v Bulharsku a Řecku

Tomáš Vlček zaznamenal mimořádný publikační úspěch. Ve spolupráci s Martinem Jiruškem z Mezinárodního politologického ústavu MU a Jamesem Hendersonem z britského...

Více

Zdeněk Sychra o dopadech brexitu na českou politiku vůči EU

Zdeněk Sychra publikoval ve spolupráci s Fridrich-Ebert-Stiftung studii o dopadech brexitu na českou politiku vůči Evropské unii. Analýza zkoumá ve formě...

Více

Vít Hloušek byl zvolen do výkonné rady Inter University Center Dubrovnik

Vít Hloušek byl zvolen do výkonného výboru IUC v Dubrovníku. Jedná se o prestižní interdisciplinární mezinárodní centrum hostící různé odborné aktivity...

Více

Havlík o přeshraničních aktivitách Jobbiku

Vratislav Havlík publikoval nový článek s názvem: Grenzüberschreitender Extremismus: die ungarische Partei Jobbik. Text vyšel v německém časopise...

Více

Členové katedry se chystají na konferenci ECPR v Oslo

Početná výprava členů katedry se chystá na tradiční konferenci European Consortium for Political Research (ECPR), kterou letos v září hostí norské...

Více

Ocelík na univerzitě v Tbilisi

Petr Ocelík minulý týden navštívil Gruzínsko-americkou univerzitu ve Tbilisi. Součástí pobytu byla prezentace případové studie České republiky v rámci...

Více

Kaniok & Mocek o průkaznosti jmenovitého hlasování v EP

Petr Kaniok a Ondřej Mocek publikovali v časopise, který vydává nakladatelství Taylor&Francis, článek o průkaznosti jmenovitých hlasování v Evropském parlamentu....

Více

Chovančík & Urbanovská na projektovém setkání v Norsku s Peace Research Institute Oslo

Jana Urbanovská a Martin Chovančík navštívili špičkového partnera v rámci projektu Norských fond ů -  Peace Research Institute Oslo.  Vyjednávali zde o rozvoji...

Více

Hloušek & Kaniok na konferenci bEUcitizen

Vít Hloušek a Petr Kaniok se v Bruselu ve dnech 26. – 28. 4. účastnili závěrečné konference projektu 7. rámcového programu „bEUcitizen“, který mezi lety...

Více

Studenti Energy Security Studies na exkurzi v SIEMENS

V rámci kurzu Energy Commodities I. byli studenti programu Energy Security Studies na exkurzi do provozů firmy SIEMENS v Brně (SIT Brno) a v Drásově (SEM...

Více

Katedra blahopřeje dalšímu absolventovi doktorského studia

V pátek 21. dubna 2017 úspěšně obhájil svou disertační práci o bezpečnostních vztazích Afghánistánu se sousedními státy a složil státní závěrečnou zkoušku...

Více

Jaké byly Dny fakulty 2017

Ve dnech 19.  a 20. dubna probíhaly na Fakultě sociálních studií tradiční Dny fakulty. Program i letos obsahoval studentskou konferenci autorů nejlepších...

Více

Ringlerová na konferenci v Chicagu o vztahu občanů k EU

Zuzana Ringlerová přednesla na výroční konferenci Midwest Political Science Association v Chicagu příspěvek, který se zabýval podporou Evropské Unie občany...

Více

Chovančík na workshopu na Columbia University

Martin Chovančík prezentoval 5.4. na e-workshopu Defense industries in the 21 st  century na Columbia university in New York na téma Defense industrialization...

Více