Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Zástupci Peace Research Institute Oslo přednášeli studentům KMVES

20. dubna 2015

Ve dnech 9. - 13. března tohoto roku na FSS přednášeli Prof. Håvard Hegre a Prof. Håvard Mokleiv Nygård, Ph.D. z Peace Research Institute Oslo v rámci předmětu Causes of Political Violence. Přednášející seznámili studenty s teoretickými východisky pro studium konfliktů i praktickou stránkou výzkumu problematiky včetně způsobů získávání empirických dat.