Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Zástupci katedry na konferenci ECPR v Praze

13. září 2016

Ve dnech 7. – 10. září 2016 proběhla v Praze 10. všeobecná konference Evropského konsorcia pro politologický výzkum (ECPR). Na této akci, jíž se zúčastnilo přes dva tisíce zástupců mezinárodní politologické komunity, měla zastoupení i naše katedra. Hubert Smekal s Katarínou Šipulovou analyzovali vzájemné reference středoevropských ústavních soudů a mezinárodními institucemi na ochranu lidských práv v době tranzice. Zuzana Ringlerová se zabývala vztahem socializace a difusní podpory EU. Petr Ocelík předsedal panelu o výzkumu politických sítí v Česku a přednesl v něm příspěvek o mediálním pokrytí klimatických změn. Vít Hloušek přednesl příspěvek o podnikatelských stranách a diskutoval příspěvky panelu o vztazích mezi předsedy vlád a hlavami států.