Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Výběrové řízení na stáž na Velvyslanectví České republiky v Rakousku

20. ledna 2016

Velvyslanectví České republiky v Rakousku nabízí studentům vysokých škol, kteří se zaměřují na oblast mezinárodních vztahů, možnost čtyřměsíční stáže (podle dohody může být i delší, maximálně však šest měsíců). Stážisté mají jedinečnou příležitost získat cenné znalosti a zkušenosti v oblasti zahraničního zastupování ČR v zahraničí. Studijní stáž lze uskutečnit pouze tehdy, je-li žadatel studentem na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu, absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia).

Nejbližší volný termín zahájení stáže: od března 2016                                         

Požadavky: 

- Výborná znalost českého a německého jazyka, anglický jazyk výhodou 
- Zájem o činnost Velvyslanectví ČR 
- Dobrá znalost práce na PC 
- Dobré komunikační schopnosti a odpovědnost 
- Schopnost týmové spolupráce 
- Časová flexibilita 
- Doba výkonu stáže min. 4 měsíce 

Náplň práce: 

- Vyhledávání a zpracovávání informací v rámci česko-rakouské bilaterální relace, a v rámci působení České republiky v Rakousku a v Evropské unii 
- Účast na přednáškách, seminářích a dalších akcích a zpracování zpráv 
- Příležitostné překlady z němčiny 
- Administrativní činnost (práce na PC – korespondence, databáze, editace webu) 
- Organizační pomoc na akcích veřejné diplomacie pořádaných velvyslanectvím (konference, prezentace, koncerty, semináře)

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte e-mailem na adresu events.vienna@mzv.cz do pondělí 25. ledna 2016.

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách MZV ČR.