Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Výběrová řízení na zahraniční pobyty a stáže - uzávěrka se blíží

8. února 2017

Katedra MVES vypsala výběrová řízení na studijní program Erasmus+, pracovní stáže, nebo studium v USA, Rusku nebo Izraeli skrze bilaterální smlouvy. Nezapomeňte se přihlásit, uzávěrka přihlášek je 21. února 2017 včetně. Více podrobností naleznete v příslušné sekci