Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vratislav Havlík prezentoval v Chicagu na konferenci MPSA

9. dubna 2018

Vratislav Havlík se 5.- 8. dubna zúčastnil výroční konference Midwest Political Science Association konané v americkém Chicagu.

Vystoupil s příspěvkem s názvem Tensions in a Multi-Level Setting: Cities and Regions in the EU New Regionalism. Ve svém příspěvku analyzoval důvody vzniku nového fenoménu v rámci evropského vládnutí, kdy se lokální aktéři dostávají do střetu s regiony.