Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vlček a Minin o strategii Rosatomu

21. července 2017

Tomáš Vlček publikoval spolu s doktorským studentem naší katedry Nikitou Mininem text "Determinants and considerations of Rosatom’s external strategy" v odborném časopise Energy Strategy Reviews. 

Autoři se v textu zabývají chováním ruské státní společnosti Rosatom a vyvozují, že navzdory různým úvahám, které mají vliv na ambiciózní zahraniční strategii společnosti, její zájmy jsou ekonomické a je to právě ekonomická logika, která nutí společnost soustředit se na zahraniční projekty.

Text je dostupný zde