Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vlček a Jirušek o integraci plynového sektoru v Podunají

17. července 2017

Tomáš Vlček spolu s Martinem Jiruškem z Mezinárodního politologického ústavu MU se ve čtvrtek 13. července zúčastnili zasedání pracovní skupiny Strategie EU pro region Podunají. V rámci zasedání, které se uskutečnilo v Budapešti, prezentovali předběžné výsledky projektu s názvem "Výzvy a příležitosti v oblasti integrace trhu s plynem v Podunají".

Projekt se zabývá možnostmi vytvoření integrovaného trhu s plynem v zemích geograficky přiléhajících k Dunaji. Projekt se zaměřuje zejména na politické otázky integrace a možné nástrahy tohoto procesu. Zvláštní pozornost autoři věnují specifikům postkomunistických zemí regionu. Záběrečná studie bude hotova v září tohoto roku.