Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vít Hloušek publikoval o moravských politických stranách

4. ledna 2016

Vít Hloušek uveřejnil v loňském čísle ročenky Annual  of Language & Politics and Politics of Identity článek „From region to nation and back again: Moravian parties´ rhetoric and politics in the course of time“ o moravských politických stranách a proměně jejich rámování autonomních požadavků. Text je dostupný zde.