Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vít Hloušek o vývoji českého stranického systému

19. září 2016

Vít Hloušek napsal se Stanislavem Balíkem z Katedry politologie FSS MU do časopisu Acta politologica text „The development and transformation of the Czech party system after 1989“, ve kterém se zabývají proměnami českého stranického systému po roce 1989 a podávají periodizaci jeho vývoje. Kromě stupně polarity hodnotí také proměny typu a formátu stranického systému a rovněž změny mechanismů tvorby vládních koalic. Text je dostupný zde.